Privacy Policy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.trofeepaleis.nl bezoekt.

1. Beheer
De website www.trofeepaleis.nl staat onder beheer van Trofeepaleis. 
​De contactgegevens:

Dhr. N. Freekenhorst
06-43755041
​www.trofeepaleis.nl
Montenaken 15
4651 JJ Steenbergen
KVK: 70423369

Trofeepaleis.nl is een handelsnaam van Trofeepaleis.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.trofeepaleis.nl.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Trofeepaleis.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Trofeepaleis.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan trofeepaleis.nl denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Trofeepaleis.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan trofeepaleis.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij trofeepaleis.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer
Trofeepaleis.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

​6. Autoriteit Persoonsgegevens
​Bezoeker heeft het recht om online een klacht in te dienen.

 

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij trofeepaleis.nl.

​1. Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden
– NAW gegevens
– e-mail adres
​- telefoonnummer
1a Het doel van de verwerking is registreren van gebruikers, versturen van nieuwsbrieven (indien u daarvoor bent aangemeld), het verwerken van een bestelling en het opstellen van een offerte.
​1b Wij als Trofeepaleis bewaren persoonsgegevens 1 jaar na het plaatsen van een order.

​2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan trofeepaleis.nl zijn verstrekt zullen aan volgende partijen worden verstrekt:
​- Google (Analytics)
​- Leverancier
​- mijnwebwinkel.nl 
​- Facebook
​2a Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker mijnwebwinkel.nl. Mijnwebwinkel zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan trofeepaleis.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

​4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Trofeepaleis.nl kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door trofeepaleis.nl voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
​De klant, kan dit verzoek per mail indienen aan [email protected]. Wij zullen dit binnen een termijn van 14 dagen verwerken.